Технологія машинобудування (лекції)

Змістовий модуль 1. Основні принципи виготовлення машини

Тема 1.1 Вступ. Основні положення

Технологія машинобудування як галузь науки. Теоретичні основи технології. Задачі технології виробництва деталей та складання машин як відображення соціальних і економічних проблем нашого суспільства і держави, етапи розвитку.

Тема 1.2 Виробництво та виробничий процес.

Структура виробничого процесу. Особливості сучасного виробництва. Схема сучасного промислового виробництва. Підготовлення виробництва.  Особливості технологічного підготовлення виробництва в сучасних умовах.

Тема 1.3 Технологічний процес та його структура.

Технологічна операція. Робоче місце. Елементи технологічної операції: установ, технологічний перехід.

Тема 1.4. Машина як об’єкт виробництва

Машина та сутність її роботи. Структура машини. Схема роботи машини та процесу її створення. Види поверхонь машини та її деталей. Службове призначення машини. Службове призначення деталі.

Тема 1.5 Виробнича та технологічна системи

Виробнича система, структура. Гнучкість виробничої системи та процесу. Технологічна система та її структура. Види технологічних систем. Cистемна технологія. Основи системного підходу при розробці та аналізі технологічних процесів. Системний аналіз. Основи системного підходу розробки ТП. Системний аналіз. Методи системного аналізу: статистичні, експертних оцінок, моделювання, графічні. Метод дерева цілей.

Тема 1.6 Технологічне забезпечення якості виробів

Поняття і показники якості виробів. Якість і точність деталей машини. Точність обробки. Методи досягнення заданої точності. Різновиди похибок обробки.

Тема 1.7 Система зв’язків виробничого і технологічного процесів

Виробничий процес виготовлення машини як система п’яти видів зв’язків: властивостей матеріалів, розмірних, часових, економічних. Роль кожного виду зв’язків у виробничому процесі. Імовірнісні властивості зв’язків у виробничому процесі.

Змістовий модуль 2. Основи базування деталей і заготовок

Тема 2.1 Основні положення теорії базування

Теоретичні основи визначення твердого тіла у просторі. Поняття про базування і бази, про комплект баз та опорну крапку. Комплект баз як координата система.

Тема 2.2 Базування тіл різної форми

Базування призматичного тіла. Базування циліндричного тіла. Базування диска.

 Тема 2.3 Класифікація і визначення баз

Тема 2.4  Визначеність і невизначеність базування

Правила забезпечення визначеності базування. Засоби і порядок закріплення деталі і заготовки.

 Тема 2.5 Розробка теоретичної схеми базування

Теоретична схема базування, рекомендації до її розробки.

Тема 2.6 Основи вибору технологічних баз

Похибка базування. Роль і значення першої операції. Правила вибору чорнових баз. Правила вибору чистових баз.

 Тема 2.7 Зміна баз

Організована і неорганізована зміна баз. Методика побудови технологічних розмірних ланцюгів, які створюються в результаті зміни баз. Розрахунок похибки, яка утворюється при зміні баз з різними схемами установки заготовок. Принцип єдності баз. Умови реалізації. Особливості при обробці декількох поверхонь з однієї установки.

Тема 2.8 Типові комплекти технологічних баз

Базування корпусних і коробчастих заготовок. Базування заготовок – тіл обертання. Шляхи виключення похибки базування. Похибки базування при застосуванні типових схем.

 Змістовий модуль 3. Основи розмірного аналізу конструкції та технології

Тема 3.1 Мета і завдання розмірного аналізу

 Тема 3.2 Загальні положення розмірних зв’язків

Основні поняття і визначення. Класифікація розмірних ланцюгів.

Тема 3.3 Види розмірних ланцюгів

Тема 3.4 Розмірний аналіз конструкції та процесу складання

Формування розмірних зв’язків машини. Методика виявлення лінійного складального розмірного ланцюга. Методика виявлення складального розмірного ланцюга відносних поворотів. Методи досягнення потрібної точності замикаючої ланки розмірного ланцюга. Вибір методу досягнення заданої точності складання. Формування розмірних зв’язків деталей. Реалізація розмірних зв’язків у машині в процесі її складання. Конструкторські розмірні ланцюги і технологічні розмірні ланцюги, виникаючі в процесі складання машини.

 Тема 3.5 Основи розмірного аналізу технологічного процесу механообробки

Основні положення і залежності для розрахунку технологічних розмірних ланцюгів. Управління розмірним ланцюгом як поодинокий випадок аналітичного відображення зв’язку. Похибка замикаючої ланки розмірного ланцюга. Методика розрахунку технологічних розмірних ланцюгів. Причини виникнення відхилень в розмірних зв’язках при реалізації процесу складання машини. Шляхи зменшення похибок у процесі складання машини. Підхід до вибору метода і засобів оцінки показників геометричної точності машини.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон