Технологія машинобудування (курсове проектування)

Скачати методичні рекомендації до КП
Скачати завдання для заочників
Розподіл завдань для групи ЗТМт-191
Розподіл завдань для групи ЗТМ-171
Розподіл завдань для групи ЗТМ-181
Скачати шаблон оформлення курсового проекту

Критерії оцінювання знань при курсовому проектуванні з дисципліни «Технологія машинобудування»

Для підтвердження мінімального та достатнього рівня знань та умінь (60 балів) необхідно виконати курсовий проект в наступному мінімально необхідному обсязі:

Вид робіт Кількість балів
Виконання та оформлення пояснювальної записки 25
Кресленик складальної одиниці + специфікація 10
Кресленик деталі 5
Схема базування однієї деталі в складальній одиниці 2
Схема одного складального розмірного ланцюга 5
Розрахунок одного складального розмірного ланцюга 5
Теоретична схема базування однієї деталі при обробці заданої поверхні 3
Обгрунтування вибору варіанту базування для однієї поверхні деталі 5

Для підтвердження більш високого рівня знань та умінь (62-100 балів) необхідно виконати курсовий проект в мінімально необхідному обсязі, а необхідну кількість додаткових балів студент обирає особисто, виконуючи види робіт з нижче наведеного переліку:

Вид робіт Кількість балів
Схема базування однієї деталі в складальній одиниці 2
Схема одного складального розмірного ланцюга 5
Розрахунок одного складального розмірного ланцюга 5
Теоретична схема базування однієї деталі при обробці заданої поверхні 3
Обгрунтування вибору варіанту базування для однієї поверхні 5

За бажанням, студент може додатково представити курсовий проект у вигляді мультимедійної презентації обсягом 7-15 слайдів, за яку також додатково нараховуються заохочувальні рейтингові бали з розрахунку: 1 бал за кожний якісно виконаний слайд. Якісно виконаним вважається слайд без помилок, з чітким відображенням тексту та графічних об’єктів на відстані не менше 5 метрів.

Виконаний та оформлений відповідно до вимог курсовий проект подається на перевірку не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку екзаменаційної сесії згідно затвердженого графіку навчального процесу.

Креативність та новизна технічних рішень, яка продемонстрована при здачі виконаного в повному обсязі курсового проекту оцінюється в 7 балів за кожне таке рішення незалежно від своєчасності захисту курсового проекту.

Креативність та новизна конструкторських та технологічних рішень мають бути обґрунтовані з обов’язковим аналізом аналогічних за призначенням конструкцій, методик розрахунку, схем тощо та викладені окремим пунктом в тому розділі КП, до якого дане рішення відноситься. Наповнення цього пункту передбачає збір, систематизацію та аналіз інформації на основі вивчення навчальної, науково-технічної літератури, фахових журналів та інших спеціальних періодичних видань, матеріалів тематичних виставок, патентів, інформаційних ресурсів мережі Internet тощо.

Скачати методичні рекомендації до КП

Скачати шаблон оформлення курсового проекту

Приклади виконання окремих розділів та аркушів графічної частини

Складова частина курсового проекту
Посилання
Аркуш «Базування деталі в складальній одиниці»
Скачати приклад
Аркуш «Схеми складальних розмірних ланцюгів»
Скачати приклад
Аркуш «Теоретична схема базування деталі»
Скачати приклад
Аркуш «Варіанти базування»
Скачати приклад
Приклад оформлення розділу «Обгрунтування вибору варіантів базування»
Скачати приклад

Скачати методичні рекомендації до КП

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон