Методичні розробки

2023 рік

 1. Сапон С. П. Системи приводів. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П.  Сапон. – Чернігів: НУ«Чернігівська політехніка», 2023. – 33 с.
 2. Сапон С. П. Машинознавство. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С. П. Сапон. – Чернігів: НУ«Чернігівська політехніка», 2023. – 43 с.
 3. Сапон С. П. Основи наукових досліджень. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання. – 3-тє вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ  «Чернігівська політехніка», 2023. – 39 с.
 4. Сапон С.П. Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології. ]. / С. П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023.– 44 с.
 5. Сапон С.П. Технологічне оснащення для деревообробки. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології.] / С. П. Сапон. – Чернігів: НУЧП, 2023. – 47 с.
 6. Сапон С. П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування, комп’ютерні системи проектування» всіх форм навчання. – 2-ге видання, перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 48 с.
 7. Сапон С. П. Технологія столярних виробів. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання. – 2-е вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 27 с.

2022 рік

 1. Сапон С. П. Основи технології машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування, комп’ютерні системи проектування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 65 с.
 2. Сапон С. П. Проектування технологічного оснащення. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон.– Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022.– 46 с.
 3. Сапон С. П. Технологія машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон, А.М. Єрошенко. – Чернігів: НУ  «Чернігівська політехніка», 2022. – 97 с.
 4. Сапон С. П. Основи наукових досліджень. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ  «Чернігівська політехніка», 2022. – 27 с.
 5. Сапон С. П. Гідравлічні та пневматичні системи приводів. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 64 с.
 6. Сапон С. П. Машинознавство. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П.  Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 63 с.
 7. Сапон С. П. Машинознавство. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П.  Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 68 с.

2021 рік

1. Сапон С. П. Проектування литої заготовки. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування і виробництво заготовок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУЧП, 2021. – 62 с.

2020 рік

 1. Сапон С. П. Основи технології машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / С. П. Сапон., С.Г. Бондаренко. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – 60 с.
 2. Сапон С. П. Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» всіх форм навчання.] / С. П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 24 с.
 3. Сапон С. П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 39 с.
 4. Сапон С. П. Технологія столярних виробів. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 23 с.
 5. Сапон С. П. Технологічне оснащення для деревообробки. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУЧП, 2020. – 44 с.

2018 рік

1. Сапон С.П. Проектування литої заготовки. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування і виробництво заготовок» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / Сапон С.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.– 50с.

2015 рік

1. Сапон С.П. Проектування і виробництво заготовок. [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання] /Сапон С.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– 64с.

2. Сапон С.П. Технологія столярних виробів. [Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051801 – Дерево-оброблювальні технології]. / С. П. Сапон. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– 44 с.

2013 рік

1. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування, спеціальності “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”]/ С.П. Сапон, Д.Ю. Федориненко. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 38 с.

2. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування”. ]/ С.П. Сапон, Д.Ю. Федориненко. – Чернігів: ЧНТУ, 2013. − 35 с.

2010 рік

1. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання.]/ С.П. Сапон. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 33с.

2009 рік

1. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання.]/ С.П. Сапон., П.Л. Ігнатенко. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – 109 с.

2008 рік

1. Сапон С.П. Технологія текстильного машинобудування. [Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування, спеціальності “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”.]/ С.П. Сапон, Д.Ю. Федориненко. – Чернігів: ЧДТУ, 2008. – 44 с.

2. Сапон С.П. Обробка металів тиском. [Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин” для студентів напряму підготовки 0902 “Інженерна механіка” спеціальності 6.090200 “Технологія машинобудування” всіх форм навчання. ]/ С.П. Сапон, М.Р. Бабій. – Чернігів: ЧДТУ, 2008. – 35 с.

2005 рік

1. Бабій М.Р. Проектування штампованої заготовки. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин” для студентів напряму підготовки 0902 “Інженерна механіка” спеціальності 6.090200 “Технологія машинобудування” всіх форм навчання]/ Бабій М.Р., Сапон С.П. – Чернігів: ЧДТУ, 2005. – 39 с.

2. Проектування литої заготовки. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин” для студентів напряму підготовки 0902 “Інженерна механіка” спеціальності 6.090200 “Технологія машинобудування” всіх форм навчання. /Укладачі: Бабій М.Р., Сапон С.П. – Чернігів: ЧДТУ, 2005. – 38 с.

3. Конструювання литих заготовок. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин” для студентів напряму підготовки 0902 “Інженерна механіка” спеціальності 6.090200 “Технологія машинобудування” всіх форм навчання. /Укладачі: Сапон С.П., Бабій М.Р.– Чернігів: ЧДТУ, 2005. – 42с.

2004 рік

1. Методичні вказівки до виконання технологічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090222 “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”/ Федориненко Д.Ю., Сапон С.П., Чередніков О.М.– Чернігів: ЧДТУ, 2004. – 23с.

2003 рік

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Технологічні основи машинобудування” для студентів за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” всіх форм навчання. /Укл.: Бабій М.Р., Сапон С.П., Федориненко Д.Ю., Єрошенко А.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2003. – 27с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «САПР технологічних процесів» для студентів спеціальності «Технологія машинобудування» усіх форм навчання. Розділ «Проектування технологічних процесів за допомогою системи Компас-Автопроект 9.1» / Укл.: Федориненко Д.Ю., Сапон С.П. – Чернігів: ЧДТУ, 2003. – 51 с.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон