Методичні розробки

2023 рік

 1. Сапон С. П. Системи приводів. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П.  Сапон. – Чернігів: НУ«Чернігівська політехніка», 2023. – 33 с.
 2. Сапон С. П. Машинознавство. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С. П. Сапон. – Чернігів: НУ«Чернігівська політехніка», 2023. – 38 с.
 3. Сапон С.П. Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології. ]. / С. П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023.– 42 с.
 4. Сапон С.П. Технологічне оснащення для деревообробки. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології.] / С. П. Сапон. – Чернігів: НУЧП, 2023. – 45 с.
 5. Сапон С. П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 48 с.
 6. Сапон С. П. Технологія столярних виробів. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання. – 2-е вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 27 с.
 7. Сапон С. П. Основи наукових досліджень. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання. – 3-тє вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ  «Чернігівська політехніка», 2023. – 27 с.

2022 рік

 1. Сапон С. П. Основи технології машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування, комп’ютерні системи проектування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 65 с.
 2. Сапон С. П. Проектування технологічного оснащення. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон.– Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022.– 46 с.
 3. Сапон С. П. Технологія машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон, А.М. Єрошенко. – Чернігів: НУ  «Чернігівська політехніка», 2022. – 97 с.
 4. Сапон С. П. Основи наукових досліджень. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ  «Чернігівська політехніка», 2022. – 27 с.
 5. Сапон С. П. Гідравлічні та пневматичні системи приводів. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 64 с.
 6. Сапон С. П. Машинознавство. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П.  Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 63 с.
 7. Сапон С. П. Машинознавство. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П.  Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 68 с.

2021 рік

1. Сапон С. П. Проектування литої заготовки. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування і виробництво заготовок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУЧП, 2021. – 62 с.

2020 рік

 1. Сапон С. П. Основи технології машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / С. П. Сапон., С.Г. Бондаренко. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – 60 с.
 2. Сапон С. П. Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» всіх форм навчання.] / С. П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 24 с.
 3. Сапон С. П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 39 с.
 4. Сапон С. П. Технологія столярних виробів. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 23 с.
 5. Сапон С. П. Технологічне оснащення для деревообробки. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУЧП, 2020. – 44 с.

2018 рік

1. Сапон С.П. Проектування литої заготовки. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування і виробництво заготовок» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / Сапон С.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.– 50с.

2015 рік

1. Сапон С.П. Проектування і виробництво заготовок. [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання] /Сапон С.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– 64с.

2. Сапон С.П. Технологія столярних виробів. [Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051801 – Дерево-оброблювальні технології]. / С. П. Сапон. – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– 44 с.

2013 рік

1. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування, спеціальності “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”]/ С.П. Сапон, Д.Ю. Федориненко. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – 45 с.

2. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування”. ]/ С.П. Сапон, Д.Ю. Федориненко. – Чернігів: ЧНТУ, 2013. − 35 с.

2010 рік

1. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання.]/ С.П. Сапон. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 33с.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон