Проектування технологічного оснащення (атестація)

Критерії оцінювання знань з дисципліни

Підтвердження мінімального та достатнього рівня знань та умінь (60 балів)

Вид робіт Кількість балів
Виконання та захист всіх лабораторних робіт 30
Виконання в повному обсязі частини розрахунково-графічної роботи, що передбачає вибір технологічного оснащення для механічної обробки деталі для умов дрібносерійного виробництва 20
Усна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання 10

Підтвердження хорошого і високого рівня знань та умінь (70-100 балів)

Вид робіт Кількість балів
Виконання та захист всіх лабораторних робіт 30
Виконання в повному обсязі частини розрахунково-графічної роботи, що передбачає вибір технологічного оснащення для механічної обробки деталі для умов дрібносерійного виробництва 20
Усна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання 10
Виконання в повному обсязі частини розрахунково-графічної роботи, що передбачає проектування технологічного оснащення для механічної обробки деталі для умов дрібносерійного виробництва (25)30
Усна відповідь на два особисто вибраних та погоджених з викладачем теоретичних питання 20

Примітки:

 1. Виконання лабораторних робіт та в повному обсязі частини розрахунково-графічної роботи, що передбачає вибір технологічного оснащення є обов’язковою умовою отримання позитивної семестрової оцінки з дисципліни «Проектування технологічного оснащення»
 2. Кількість теоретичних питань не може перевищувати двох.
 3. При розробці кресленика пристрою 100% на базі УЗП кількість балів становить 30 балів
 4. Ескізи деталей для розробки складальних креслеників пристроїв наведено нижче. Дозволяється за погодженням з викладачем вибирати деталі не з нижчеприведеного переліку.

Ескізи деталей для розробки складальних креслеників пристроїв

Скачати шаблон оформлення РГР

Контрольні питання з дисципліни

“ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ”

для студентів спеціальності 131 – Прикладна механіка

за освітньо-професійною програмою – Технології машинобудування всіх форм навчання.

 1. Проаналізувати роль і значення технологічного оснащення в машинобудуванні. Оцінити вплив технологічного оснащення на якість продукції механоскладального виробництва.
  • На які конкретно показники якості продукції і як впливає технологічне оснащення?
  • Продемонструвати на конкретних прикладах вплив технологічного оснащення на показники якості продукції механоскладального виробництва
 2. Проаналізувати види класифікацій та призначення верстатних пристроїв.
  • Для чого знати призначення певних видів верстатних пристроїв? Як використати ці знання на практиці?
  • Як змінюється пріоритетність функцій верстатних пристроїв залежно від типу виробництва?
 3. Проаналізувати основні вимоги до технологічного оснащення механоскладального виробництва. Загальна будова пристроїв. Основні елементи пристроїв та їх призначення.
  • Для чого знати основні вимоги до технологічного оснащення механоскладального виробництва? Як використати ці знання на практиці?
  • Для чого знати призначення основних елементів пристроїв? Як використати ці знання на практиці?
 4. Проаналізуйте особливості, галузі раціонального застосування, переваги та недоліки системи універсально-збірних пристроїв (УЗП)
  • Назвіть найбільшу перевагу універсально-збірних пристроїв (УЗП)?
  • Який з вашої точки зору найбільший недолік універсально-збірних пристроїв (УЗП)? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 5. Проаналізуйте особливості, галузі раціонального застосування, переваги та недоліки системи збірно-розбірних пристроїв (ЗРП). В чому принципова відмінність системи ЗРП від системи УЗП?
  • Назвіть найбільшу перевагу збірно-розбірних пристроїв ?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік збірно-розбірних пристроїв? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 6. Проаналізуйте особливості, галузі раціонального застосування, переваги та недоліки системи універсальних безналадочних пристроїв (УБП). Наведіть приклади.
  • Назвіть найбільшу перевагу універсальних безналадочних пристроїв ?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік універсальних безналадочних пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 7. Проаналізуйте особливості, галузі раціонального застосування, переваги та недоліки системи універсальних наладочних пристроїв (УНП). Наведіть приклади.
  • Назвіть найбільшу перевагу універсальних наладочних пристроїв ?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік універсальних наладочних пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 8. Проаналізуйте особливості, галузі раціонального застосування, переваги та недоліки системи спеціалізованих наладочних пристроїв (СНП). Наведіть приклади.
  • Назвіть найбільшу перевагу спеціалізованих наладочних пристроїв?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік спеціалізованих наладочних пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 9. Проаналізуйте особливості конструкції та галузі раціонального застосування, системи нерозбірних спеціальних пристроїв (НСП).
  • Назвіть найбільшу перевагу нерозбірних спеціальних пристроїв?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік нерозбірних спеціальних пристроїв? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 10. Проаналізувати вихідні дані, необхідні для проектування засобів технологічного оснащення. Розробка технічного завдання на проектування засобів технологічного оснащення.
  • Вкажіть конкретно для чого на практиці при проектуванні засобів технологічного оснащення необхідна кожна складова вихідних даних?
  • В яких випадках можна обійтись без розробки технічного завдання на проектування пристрою?
 11. Проектування пристрою: послідовність, особливості виконання етапів.
  • Для чого необхідно знати послідовність та особливості виконання етапів проектування пристрою?
  • В яких випадках можна ігнорувати послідовність та особливості виконання певних етапів проектування пристрою? Навести приклади
 12. Проаналізувати основні принципи встановлення заготовок у пристрої.
  • Для чого необхідно знати основні принципи встановлення заготовок у пристрої?
  • В яких випадках можна ігнорувати основні принципи встановлення заготовок у пристрої? Навести приклади
 13. Проаналізувати призначення та вимоги до установочних елементів пристроїв. Класифікація установочних елементів пристроїв.
  • Де на практиці можна використати знання про призначення та вимоги до установочних елементів пристроїв?
  • В яких випадках і які вимоги до установочних елементів пристроїв можна ігнорувати ? Навести приклади
 14. Проаналізувати різновиди та область використання установчих елементів для заготовок з плоскими базовими поверхнями.
  • Де конкретно і як на практиці можна використати знання про різновиди та область використання установчих елементів для заготовок з плоскими базовими поверхнями?
  • Навести приклади і обґрунтувати необхідність застосування самовстановних опор
 15. Проаналізувати конструкції та область використання допоміжних опор.
  • Назвіть найбільшу перевагу кожного типу допоміжних опор?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік допоміжних опор ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 16. Проаналізувати різновиди та область використання установчих елементів для заготовок з зовнішніми циліндричними базовими поверхнями.
  • Де конкретно і як на практиці можна використати знання про різновиди та область використання установчих елементів для заготовок із зовнішніми циліндричними базовими поверхнями?
  • Назвіть найбільший недолік призм, як установчих елементів для заготовок із зовнішніми циліндричними базовими поверхнями ? Як зменшити вплив цього недоліка?
 17. Проаналізувати опорні призми їх конструкції та області використання. Навести приклад.
  • Де конкретно і як на практиці можна використати знання про різновиди опорних призм їх конструкції та область використання?
  • Як підвищити точність розмірів і розташування оброблених поверхонь деталі встановленої в опорних призмах?
 18. Проаналізувати різновиди та область використання установчих елементів для заготовок з внутрішніми циліндричними базовими поверхнями.
  • Де конкретно і як на практиці можна використати знання про різновиди та область використання установчих елементів для заготовок з внутрішніми циліндричними базовими поверхнями?
  • Як підвищити точність розмірів і розташування оброблених поверхонь деталі оброблюваної в пристрої базуючись внутрішніми циліндричними базовими поверхнями?
 19. Особливості конструювання пристроїв з установочними пальцями.
  • Як вплине ігнорування особливостей конструювання пристроїв з установочними пальцями на точність розмірів і розташування оброблених поверхонь заготовки оброблюваної в такому пристрої?
  • Яка з Вашої точки зору особливість конструювання пристроїв з установочними пальцями є найбільш важливою? Обгрунтуйте чому?
 20. Проаналізувати особливості конструкції та використання установчих елементів для встановлення заготовок на центрові отвори та конічні фаски. Проаналізувати схеми встановлення заготовок в центрах.
  • Де конкретно і як на практиці можна використати знання про установчі елементи пристроїв для встановлення заготовок на центрові отвори та конічні фаски?
  • Назвіть найбільший недолік застосування центрів, як установчих елементів пристроїв ? Як зменшити вплив цього недоліка?
 21. Проаналізувати призначення та вимоги до корпусів пристроїв.
  • Як вплине ігнорування вимог до корпусів пристроїв на точність розмірів і розташування оброблених поверхонь заготовки ?
  • В яких випадках і які вимоги до корпусів пристроїв можна ігнорувати ? Навести приклади
 22. Проаналізувати конструктивні різновиди та основні конструктивні елементи корпусів пристроїв. Способи виготовлення корпусів пристроїв.
 23. Навести класифікацію та проаналізувати призначення і вимоги до затискних механізмів пристроїв.
  • Де на практиці можна використати знання про призначення та вимоги до затискних механізмів пристроїв?
  • В яких випадках і які вимоги до затискних елементів пристроїв можна ігнорувати ? Навести приклади
 24. Проаналізувати вихідні дані та методику розрахунку сил затискання заготовки. Пояснити необхідність визначення коефіцієнту запасу.
  • Вкажіть який етап методики розрахунку сил затискання заготовки викликав у Вас найбільше ускладнення. В чому полягала складність? Як Ви з нею справились?
  • В яких випадках можна обійтись без розрахунку сил затискання заготовки? Навести приклади
 25. Правила вибору напрямку дії та місця прикладання затискної сили. Побудова розрахункової схеми.
  • Де і як конкретно на практиці можна використати знання правил вибору напрямку дії та місця прикладання затискної сили?
  • В яких випадках і які правила вибору напрямку дії та місця прикладання затискної сили можна ігнорувати ? Навести приклади
 26. Проаналізувати гвинтові затискні механізми, їх будову, область використання та розрахунки.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу гвинтовим затискним механізмам?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік гвинтових затискних механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 27. Проаналізувати клинові затискні механізми, їх будову, область використання та розрахунки.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу клиновим затискним механізмам? Чому? Наведіть приклади
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік клинових затискних механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 28. Проаналізувати ексцентрикові затискні механізми, їх будову, область використання та розрахунки.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу ексцентриковим затискним механізмам?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік ексцентрикових затискних механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 29. Проаналізувати важільні, шарнірно-важільні та багатократні затискні механізми, їх будову, область використання та розрахунки.
  • Назвіть найбільшу перевагу важільних затискних механізмів?
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу багатократним затискним механізмам ?
 30. Проаналізувати різновиди та області використання установчо-затискних механізмів пристроїв. Орієнтуючі установочно-затискні механізми.
  • Де і як конкретно на практиці можна використати знання про різновиди та області використання установчо-затискних механізмів пристроїв?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік орієнтуючих установочно-затискних механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 31. Проаналізувати класифікацію та призначення самоцентруючих установчо-затискних механізмів пристроїв.
  • Назвіть найбільшу перевагу самоцентруючих установчо-затискних механізмів пристроїв?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік самоцентруючих установчо-затискних механізмів пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 32. Проаналізувати центруючі механізми з призматичними елементами та гвинтовим приводом, їх конструкції та області використання.
 33. Проаналізувати рейково-зубчаті та спірально-рейкові самоцентруючі механізми, їх будову та області використання.
 34. Проаналізувати будову та області використання центруючих механізмів з ексцентричними пазами.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу центруючим механізмам з ексцентричними пазами?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік центруючих механізмів з ексцентричними пазами ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 35. Проаналізувати клино-плунжерні та клинокулькові центруючі механізми, їх будову та області використання.
  • Назвіть найбільшу перевагу клино-плунжерних та клинокулькових центруючих механізмів?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік клино-плунжерних та клинокулькових центруючих механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 36. Проаналізувати цангові центруючі механізми, їх будову та області використання.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу цанговим центруючим механізмам? Чому? Наведіть приклади
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік цангових центруючих механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 37. Проаналізувати мембранні центруючі механізми, їх будову та області використання.
  • Назвіть найбільшу перевагу мембранних центруючих механізмів?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік мембранних центруючих механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 38. Проаналізувати будову та області використання гідропластових центруючих механізмів.
  • Назвіть найбільшу перевагу гідро пластових центруючих механізмів?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік гідро пластових центруючих механізмів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 39. Проаналізувати призначення та класифікацію силових приводів пристроїв.
  • Де і як конкретно на практиці можна використати знання про призначення силових приводів пристроїв?
  • В яких випадках і які вимоги до силових приводів пристроїв можна ігнорувати ? Навести приклади
 40. Проаналізувати пневматичні приводи пристроїв, їх будову, переваги, недоліки та область використання.
  • Назвіть найбільш значну перевагу пневматичних приводів пристроїв?
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік пневматичних приводів пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 41. Проаналізувати різновиди та області використання пневмоциліндрів Розрахунки пневмоциліндрів.
 42. Проаналізувати конструкції та області використання пневмокамер Розрахунки пневмокамер.
 43. Проаналізувати гідравлічні та пневмогідравлічні приводи пристроїв їх будову, область використання та розрахунки.
 44. Проаналізувати вакуумні та електро-механічні приводи пристроїв, їх будову, переваги, недоліки та область використання.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу вакуумному силовому приводу пристрою? Чому? Наведіть приклади
  • Який з Вашої точки зору найбільший недолік вакуумних силових приводів пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 45. Проаналізувати електромагнітні та магнітні приводи пристроїв, їх будову, переваги, недоліки та область використання.
  • Назвіть умови за яких Ви б віддали перевагу електромагнітним або магнітним силовим приводам пристрою? Чому? Наведіть приклади
  • Вкажіть найбільший з Вашої точки зору недолік окремо електромагнітних та магнітних силових приводів пристроїв ? Чому? Як зменшити вплив цих недоліків?
 46. Проаналізувати послідовність розробки складального креслення пристрою.
  • Вкажіть який етап розробки складального креслення пристрою викликав у Вас найбільше ускладнення. В чому полягала складність? Як Ви з нею справились?
  • В яких випадках можна ігнорувати послідовність розробки складального креслення пристрою? Навести приклади
 47. Проаналізувати важливість розмірів, допусків та посадок, які вказують на складальних кресленнях пристроїв.
  • На що і як впливають розміри, допуски та посадки які вказують на складальних кресленнях пристроїв?
  • В яких випадках можна ігнорувати важливість розмірів, допусків та посадок, які вказують на складальних кресленнях пристроїв? Навести приклади
 48. Проаналізувати методику визначення точнісних параметрів пристрою та типові точнісні вимоги.
  • Для чого з практичної точки зору визначати точнісні параметри пристрою?
  • Де і як конкретно на практиці можна використати знання про типові точнісні вимоги до пристроїв?
 49. Проаналізувати технічні вимоги, які наводять на складальному кресленику верстатного пристрою. Обгрунтувати їх необхідність.
  • Для чого з практичної точки зору необхідні технічні вимоги, які наводять на складальному кресленику верстатного пристрою?
  • Ігнорування яких технічних вимог на складальному кресленику верстатного пристрою може призвести до найбільших ускладнень?

 

 

 

 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон