Технологія столярних виробів (література)

Методичне забезпечення

  1. Сапон С.П. Технологія столярних виробів [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія столярних виробів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання] / С.П.Сапон – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – 23с.
  2. Сапон С.П. Технологія столярних виробів. [Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”] / Сапон С.П. – Чернігів: ЧДТУ, 2012.– 44 с.,

Навчальна література

  1. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини. Навч. посібник./ Войтович І.Г. – Львів, Інтелект-Захід, 2004. – 272 с.
  2. Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Учеб. пособие/ Крейндлин Л. Н. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1997. — 320 с.
  3. Лифарь М.П. Столярные работы/ М.П. Лифарь. – ЗАО АСТВ, 1998. – 192с.
  4. Ференц О.Б. Технологія столярних виробів: навч. посібник. Ч.1 / О.Б.Ференц, В. М. Максимів. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 400с.
  5. Хаслак П. Основные инструменты и технологии обработки дерева: Настольный справочник / П.Хаслак; Пер.с англ. Н Шихирева. – М.: ООО «Издетальство Астрель», 2004 – VI, 758 c.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон