Технологія столярних виробів (література)

Методичне забезпечення

 1. Сапон С.П. Технологія столярних виробів [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія столярних виробів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології] / С.П.Сапон. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023.– 27 с.
 2. Сапон С.П. Технологія столярних виробів. [Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”] / Сапон С.П. – Чернігів: ЧДТУ, 2015.– 44 с.,

Навчальна література

 1. Браун Дж. Энциклопедия методов обработки дерева / Джереми Браун: пер. с англ. Ю. Суслова. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 176 с.
 2. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини. Навч. посібник./ Войтович І.Г. – Львів, Інтелект-Захід, 2004. – 272 с.
 3. Крейдлін Л. Н. Столярні роботи / Л. Н. Крейдлін. – К. : Вища школа, 1993. – 256 с.
 4. Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Учеб. пособие/ Крейндлин Л. Н. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1997. — 320 с.
 5. Лифарь М.П. Столярные работы/ М.П. Лифарь. – ЗАО АСТВ, 1998. – 192с.
 6. Ференц О.Б. Технологія столярних виробів: навч. посібник. Ч.1 / О.Б.  Ференц, В. М. Максимів. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 400 с.
 7. Хаслак П. Основные инструменты и технологии обработки дерева: Настольный справочник / П.Хаслак; Пер.с англ. Н Шихирева. – М.: ООО «Издетальство Астрель», 2004 – VI, 758 c.
 8. Хилтон, Билл. Работы по дереву. Лучшие проекты мебели для дома / Билл Хилтон. – М.: Издательство АСТ: Кладезь, 2015. – 384 с.
 9. Хилтон, Билл. Работы по дереву: лучшие проекты мебели для двора и сада / Билл Хилтон, пер с англ. Ю. Суслова. – М.: Издательство АСТ: Кладезь, 2022. – 192 с.
 10. Joinery. – Newtown: The Taunton Press, 2016. – 221 р.
 11. Macdonald Nancy. Woodworking/ N. Macdonald; second edition. – New York: Delmar, Cengage Learning, 2014. – 914 p.
 12. The art of woodworking. Handbook of joinery. – Alexandria. Virginia: Time-Life Books, 1993. – 145 р.
 13. The art of woodworking. Woodworking Machines. – Alexandria. Virginia: Time-Life Books, 1992. – 145 р.

Інформаційні інтернет-ресурси

 1. Столярні роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stolearka.com
 2. Технологія столярно-теслярських робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://joiner.org.ua/tekhnolohiia-stoliarnykh-robit
 3. HeARTwood [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/@HeARTwood-DIY
 4. Everything Woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pinterest.com/sleepydogwood/1-everything-woodworking
 5. Fine Woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.finewoodworking.com/
 6. Popular woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.popularwoodworking.com
 7. The Woodworker. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.thewoodworkermag.com/
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон