Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (література)

Про авторські права

Автор і власник даного сайту має за мету підвищити доступність та популярність науково-технічних видань, в яких викладено питання технологій клеєння деревини та деревинних плит для якісної підготовки молодих фахівців. Всі доступні на сайті видання взято з відкритих джерел або надано авторами. Не виключена можливість, що автори або (і) власники видавничих прав на ці твори будуть проти їх знаходження у відкритому доступі на даному сайті. В цьому випадку прохання зв’язатися з власником сайту, посилання на файл буде видалено.

Методичне забезпечення

 1. Сапон С.П. Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання] / С.П. Сапон. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – 24 с.
 2. Сапон С.П. Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит. [Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання] / С.П. Сапон. – Чернігів: ЧНТУ, 2021. – 42 с.

Рекомендована література

Базова

 1. Бехта П. А. Виробництво фанери: Підручник. / П.А. Бехта — К.: Основа, 2003. — 308 с.
 2. Бехта П.А. Технологія деревинних плит і пластиків [Текст]: підручник / П. А. Бехта ; Український держ. лісотехнічний ун-т. – К. : Основа, 2004.– 780 с.
 3. Бехта П.А. Технологія деревинноволокнистих плит. Навчальний посібник для ВНЗ. / П.А. Бехта, В. Онісько – Львів: ІЗМН, 1997. – 136 с.
 4. Волынский, В. Н. Технология клееных материалов [Текст]: Учебно-справочное пособие. / В. Н. Волынский. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: ПРОФИКС, 2008. – 392 с.
 5. Волынский, В. Н. Технология древесных плит: Учебно-справочное пособие. / В. Н. Волынский. – Архангельск.: АГТУ, 2007. – 300 с.
 6. Волынский В. Н. Технология древесных плит и композитных материалов: Учебно-справочное пособие. / В. Н. Волынский. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 336 с.
 7. Дружинин А. В. Технологические расчеты в производстве клееных слоистых материалов из древесины: учебное пособие / А. В. Дружинин, Е.В. Шадрина – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2004. – 97 с.
 8. Дружинин А. В. Технологические расчеты в производстве древесностружечных плит: учебное пособие / А. В. Дружинин, А.А. Зырянова. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2004. – 84 с.
 9. Дружинин А. В. Технология клееных материалов и древесных плит: учебное пособие / А. В. Дружинин. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2005. – 281 с.
 10. Михайлівська Г.Є. Клеї для склеювання деревини. Навчальний посібник./ Михайлівська Г.Є., Панов В.В. – Львів: Афіша, 2002. – 179 с.
 11. Пилипчук М. І. Устатковання виробництва стружкових плит [Текст]: навч. посіб. / Пилипчук М. І., Бурдяк М. Р. – Національний лісотехнічний університет України. – Львів : Дизайн-Студія «Папуга», 2016. – 243 с.
 12. Тришин С.П. Технология древесных плит. Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 188 с.

Допоміжна

 1. Бехта П.А. Виробництво шпону: Підручник. / П.А. Бехта – К.: Основа, 2003. – 256 с.
 2. Васечкин Ю.В. Справочное пособие по производству фанеры. / [Васечкин Ю.В. и др.] – М.: Экология, 1993. – 288с.
 3. Глебов И.Т. Оборудование для склеивания древесины / И.Т. Глебов. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. –170 с.
 4. Карасев Е.И. Оборудование предприятий для производства древесных плит. / Карасев Е.И., Каменков С.Д. – М.: МГУЛ, 2002. – 320 с.
 5. Tippey Power tools for woodcarving/ David Tippey. — Lewes, East Sussex: Guild of Master Craftsman Publications, 1999. — 130 p.

Інформаційні ресурси

 1. Первый лесопромышленный портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wood.ru
 2. Wood Мастер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.woodmastermagazine.ru/
 3. Popular woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.popularwoodworking.com
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон