Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація)

Критерії оцінювання знань

з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит»

Підтвердження мінімального та достатнього рівня знань та умінь (60-65 балів)

Вид робіт Кількість балів
Виконання і захист всіх лабораторних робіт 30
Виконання в повному обсязі розрахунково-графічної роботи (РГР) 20
Вичерпна відповідь на одне будь-яке особисто вибране студентом теоретичне питання 10-15
 1. Виконання РГР в повному обсязі та у відповідності до діючих вимог і стандартів, виконання та захист всіх лабораторних робіт є обов’язковою умовою отримання позитивної семестрової оцінки з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит»
 2. РГР студента, який претендує на мінімальну позитивну («задовільно» 60 балів) підсумкову оцінку має містити вичерпну відповідь на одне завдання з переліку індивідуальних завдань до розрахунково-графічної роботи
 3. Вичерпна відповідь на будь-яке теоретичне питання з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит» обов’язково повинна містити ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, ескізів, схем, фотографій, відео. Вичерпною вважається відповідь при якій студент дає правильні відповіді на всі уточнюючі питання з дисципліни, що стосуються обраного теоретичного питання.

Скачати шаблон оформлення РГР

Залишити заявку на персональну консультацію

Підтвердження хорошого і високого рівня знань та умінь (70-100 балів)

Вид робіт Кількість балів
Виконання і захист всіх лабораторних робіт 30
Виконання в повному обсязі розрахунково-графічної роботи (РГР) 20
Додаткове індивідуальне завдання в розрахунково-графічній роботі
15
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з 1-го блоку 10
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з 2-го блоку 10
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з 3-го блоку 10
Представлення РГР у вигляді презентації Power Point 10

Примітки:

 1. Виконання РГР в повному обсязі та у відповідності до діючих вимог і стандартів, виконання та захист всіх лабораторних робіт є обов’язковою умовою отримання позитивної семестрової оцінки з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит»
 2. Студент, який претендує на оцінку понад 60 балів повинен виконати РГР з вичерпною відповіддю на 2 та більше індивідуальних завдань. При цьому вичерпна та оформлена відповідно до встановлених вимог відповідь на друге та всі наступні індивідуальні завдання оцінюється в 15 балів кожне.
 3. В РГР студента, який претендує на оцінку понад 70 балів обов’язково потрібно продемонструвати свої навички використання мінімум 3-х різних способів систематизації та представлення інформації (діаграми, графіки, схеми тощо).

Скачати критерії оцінки знань з дисципліни

Скачати індивідуальні завдання до РГР

Скачати методичку до РГР з дисципліни

Скачати шаблон оформлення РГР

Скачати перелік теоретичних питань

Залишити заявку на персональну консультацію

Індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи

 1. Сучасні способи нанесення клею на поверхні деревини.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5 способів нанесення клею на поверхні деревини;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених способів нанесення клею на поверхні деревини;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених способів нанесення клею на поверхні деревини;
 • порівняння представлених способів нанесення клею на поверхні деревини ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Пристрої для нанесення клею на дерев’яні заготовки (бруси, планки тощо)
 • навести ілюстрації, детально описати конструкцію мінімум 3-х різних пристроїв для нанесення клею на дерев’яні заготовки;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених пристроїв для нанесення клею на дерев’яні заготовки;
 • порівняння представлених пристроїв для нанесення клею на дерев’яні заготовки ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Способи контролю міцності клейових з’єднань деревини
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5 способів контролю міцності клейових з’єднань деревини;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених способів контролю міцності клейових з’єднань деревини;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених способів контролю міцності клейових з’єднань деревини;
 • порівняння представлених способів контролю міцності клейових з’єднань деревини ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Сучасні способи склеювання деревини.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5 сучасних способів склеювання деревини;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених способів склеювання деревини;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених способів склеювання деревини;
 • порівняння представлених способів склеювання деревини ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Пристрої для нанесення клею на листовий матеріал (в деревообробній промисловості)
 • навести ілюстрації, детально описати конструкцію мінімум 3-х різних пристроїв для нанесення клею на листовий матеріал;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених пристроїв для нанесення клею на листовий матеріал;
 • порівняння представлених пристроїв для нанесення клею на листовий матеріал ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо
 1. Аналіз шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій;
 • порівняння представлених шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Сучасні технології виробництва деревинностружкових плит (ДСП).
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування ДСП;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків ДСП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність сучасних технологій виробництва ДСП;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виробництва ДСП;
 1. Сучасні технології виробництва деревинноволокнистих плит (ДВП).
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування ДВП;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків ДВП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність сучасних технологій виробництва ДВП;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виробництва ДВП;
 1. Сучасні технології оздоблення деревинних плит.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3 сучасних технологій оздоблення деревинних плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій оздоблення деревинних плит;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій оздоблення деревинних плит;
 • порівняння представлених технологій оздоблення деревинних плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Аналіз сучасного ринку деревинностружкових плит (ДСП) (виробники, їх частка на ринку, вартість плит, відмінності у властивостях плит).
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування ДСП;
 • проаналізувати ДСП мінімум 3-х виробників;
 • аналіз сучасного ринку ДСП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 1. Аналіз та систематизація нормативної документації з виготовлення клеєних деревних матеріалів та плит.
 • аналіз та систематизацію нормативної документації з виготовлення клеєних деревних матеріалів та плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Схеми пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів;
 • порівняння представлених схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології виготовлення деревинних шаруватих пластиків
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування деревинних шаруватих пластиків (ДШП);
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків ДШП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність сучасних технологій виробництва ДШП;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виробництва ДШП;
 1. Аналіз способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5-ти способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці;
 • описати конструкцію обладнання, оснащення та інструмент, які застосовуються в кожному з представлених способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці;
 • проаналізувати особливості, сфери застосування, переваги і недоліки всіх представлених способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці;
 • аналіз способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології виготовлення гнутоклеєних виробів
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування гнутоклеєних виробів;
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3 сучасних технологій виготовлення гнутоклеєних виробів;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій виготовлення гнутоклеєних виробів;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій виготовлення гнутоклеєних виробів;
 • порівняння представлених технологій виготовлення гнутоклеєних виробів ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології переробки відходів виробництва деревинних плит.
 • види, властивості відходів виробництва деревинних плит;
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х сучасних технологій переробки відходів виробництва деревинних плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій переробки відходів виробництва деревинних плит;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій переробки відходів виробництва деревинних плит;
 • порівняння представлених технологій переробки відходів виробництва деревинних плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології та матеріали для личкування кромок деревинних плит
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х сучасних технологій личкування кромок деревинних плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій личкування кромок деревинних плит;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій личкування кромок деревинних плит;
 • порівняння представлених технологій личкування кромок деревинних плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Технологія виготовлення плит MDF та меблевих фасадів
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит MDF;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків плит MDF ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність технології виготовлення плит MDF та меблевих фасадів;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виготовлення плит MDF та меблевих фасадів.
 1. Технологія виготовлення OSB – плит
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування OSB – плит;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків OSB – плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність технології виготовлення OSB – плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виготовлення OSB – плит.

Скачати індивідуальні завдання до РГР

Скачати методичку до РГР з дисципліни

Скачати шаблон оформлення РГР

Скачати перелік теоретичних питань

Залишити заявку на персональну консультацію

Перелік теоретичних питань

до екзамену з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит»

Питання 1-го блоку.

 1. Наведіть мінімум три різних конкретні приклади застосування операції склеювання в деревообробці. Проаналізуйте роль (значення) склеювання в цих прикладах. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією прикладів застосування операції склеювання в деревообробці.
 2. Проаналізуйте властивості, галузі застосування, переваги і недоліки клеєної масивної деревини. Проаналізуйте роль (значення) і особливості операції склеювання при виготовленні клеєної масивної деревини. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків клеєної масивної деревини.
 3. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування фанери як конструкційного матеріалу. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування фанери як конструкційного матеріалу.
 4. Проаналізуйте властивості, особливості та галузі раціонального застосування фанери декоративної, бакелізованої, армованої та фанери профільованої. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією названих видів фанери та особливостей їх виготовлення.
 5. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування столярних плит. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків столярних плит.
 6. Проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування деревинно-шаруватих пластиків. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування деревинно-шаруватих пластиків.
 7. Навести узагальнену характеристику властивостей клеєних матеріалів з подрібненої деревини (плити ДСП). Проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит ДСП. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо)
 8. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит з довгих стружок (OSB-плити). Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування OSB-плит.
 9. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування цементно-стружкових та гіпсо-стружкових плит. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів названих видів стружкових плит.
 10. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит ДВП. Види плит ДВП. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування плит ДВП.
 11. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування MDF –плит. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування плит MDF –плит.
 12. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування шпонових дошок та балок LVL. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування шпонових дошок та балок LVL.
 13. Проаналізуйте властивості та галузі застосування гнутоклеєних заготовок зі шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).

Питання 2-го блоку.

 1. Проаналізуйте породний склад, способи зберігання та підготовлення сировини для виготовлення лущеного та струганого шпона та інших видів деревних клеєних матеріалів. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 2. Проаналізуйте види, властивості, вимоги, переваги, недоліки клеїв для виготовлення дерев’яних клеєних матеріалів і плит. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 3. Наведіть на проаналізуйте основні положення теорії адгезії (адгезія, когезія). Які основні процеси протікають при склеюванні деревини? Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 4. Охарактеризуйте особливості процесу та стадії взаємодії деревини з клеєм (змочування, насичення деревини клеєм, підвищення в’язкості і концентрації клею). Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 5. Охарактеризуйте особливості процесу переходу клею в твердий стан (поява когезії) та особливості процесу появи адгезії клейового шва. Фактори які впливають на ці процеси та шляхи їх поліпшення. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 6. Проаналізуйте вплив товщини шва на міцність клейового з’єднання. Усадка клейового шва і поява внутрішніх напружень. Напруження в клейовому з’єднанні деревини, зумовлені вологістю. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 7. Проаналізуйте вимоги до стану склеюваної деревини, вплив часу відкритої та закритої витримки клею, тиску, температури і часу пресування на міцність клейового з’єднання. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 8. Проаналізуйте види, сутність, переваги і недоліки, галузі раціонального застосування способів нагрівання клейових швів. Відповідь обов’язково доповнити ілюстраціями сутності, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування способів нагрівання клейових швів.

Питання 3-го блоку.

 1. Наведіть, опишіть та проаналізуйте схему технологічного процесу виготовлення фанери.
 2. Опишіть та проаналізуйте етапи технології підготовлення сировини фанерного виробництва до процесу лущення шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 3. Наведіть, опишіть та проаналізуйте схему технологічного процесу виготовлення лущеного шпона. Охарактеризуйте лущення як процес різання деревини.
 4. Опишіть та проаналізуйте сутність, переваги і недоліки, галузі раціонального застосування способів центрування чурбаків. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 5. Проаналізуйте основні фактори, які характеризують режими лущення. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 6. Проаналізуйте вплив загострення лущильного ножа і його положення відносно чурака на процес лущення шпону та вплив параметрів обтискання шпону на його якісні характеристики. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 7. Будова і технологічні можливості лущильних верстатів. Охарактеризуйте основні параметри лущильних верстатів. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 8. Проаналізуйте фактори, що впливають на точність формування товщини шпону. Назвіть шляхи підвищення точності формування товщини шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 9. Коротко опишіть технологію розкроювання стрічки шпону на форматні листи. Охарактеризуйте способи поділу стрічки шпону на форматні листи. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 10. Проаналізуйте технологічні особливості сушіння шпону. Охарактеризуйте способи сушіння і типи сушарок для сушіння шпону. Сортування висушеного шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 11. Проаналізуйте сутність, переваги і недоліки, галузі раціонального застосування способів нанесення клею на шпон. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 12. Опишіть технологію склеювання пакетів шпону. Проаналізуйте способи інтенсифікації процесу склеювання фанери. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 13. Опишіть технологію виготовлення деревинних шаруватих пластиків. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 14. Опишіть технологію виготовлення гнутоклеєних заготовок зі шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 15. Опишіть особливості технології склеювання масивної деревини залежно від способу з’єднання заготовок. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 16. Опишіть особливості технології виготовлення клеєного бруса. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 17. Опишіть особливості технології виготовлення стружкових плит. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 18. Опишіть особливості технології виготовлення волокнистих плит. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 19. Характеристика та галузі застосування плит Dendrolight. Властивості плит Dendrolight. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).

Скачати перелік теоретичних питань

Залишити заявку на персональну консультацію

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергей Сапон