Технологічне оснащення для деревообробки (атестація)

Критерії оцінювання знань з дисципліни

Скачати критерії оцінки з дисципліни

Методичні вказівки до виконання РГР

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Підтвердження мінімального та достатнього рівня знань та умінь (60 балів)

Вид робіт Кількість балів
Обов’язковий обсяг:
Виконання в повному обсязі та захист індивідуальних завдань мінімального (базового) рівня до всіх лабораторних робіт 30
Виконання в повному обсязі розрахунково-графічної роботи (Три особисто вибраних та погоджених з викладачем індивідуальних завдання з переліку для базового рівня) 30

Скачати шаблон оформлення РГР

Підтвердження хорошого і високого рівня знань та умінь (70-100 балів)

Вид робіт Кількість балів
Обов’язковий обсяг:
Виконання в повному обсязі та захист індивідуальних завдань мінімального (базового) рівня до всіх лабораторних робіт 30
Виконання в повному обсязі розрахунково-графічної роботи (Три особисто вибраних та погоджених з викладачем індивідуальних завдання з переліку для базового рівня) 30
Вибіркова частина:
Кількість балів понад 60 студент додатково набирає, виконуючи на вибір завдання з нижче наведеного переліку:
Додатково одне особисто вибране та погоджене з викладачем індивідуальне завдання до розрахунково-графічної роботи з переліку для базового рівня 10
Відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем питання з переліку А контрольних питань з дисципліни 5
Відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем питання з переліку Б контрольних питань з дисципліни 10
Проектування нового засобу технологічного оснащення для деревообробки, складання (склеювання) дерев’яних виробів та меблевого виробництва 50
Удосконалення існуючої конструкції засобу технологічного оснащення для деревообробки, складання (склеювання) дерев’яних виробів та меблевого виробництва 30
Розробка нового дизайну існуючої конструкції засобу технологічного оснащення для деревообробки, складання (склеювання) дерев’яних виробів та меблевого виробництва 30

Скачати критерії оцінки з дисципліни

Методичні вказівки до виконання РГР Методичні вказівки до лабораторних робіт

Скачати шаблон оформлення РГР

Контрольні питання з дисципліни

«Технологічне оснащення для деревообробки» для студентів спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології

Перелік А

 1. Призначення технологічного оснащення в деревообробці.
 2. Проаналізуйте роль технологічного оснащення як засобу підвищення продуктивності операцій деревообробки. Навести приклади.
 3. Проаналізуйте роль технологічного оснащення як засобу розширення технологічних можливостей обладнання для деревообробки. Навести приклади.
 4. Класифікація та основні вимоги до технологічного оснащення для деревообробки. Загальна будова пристроїв для деревообробки.
 5. Нормалізація і стандартизація технологічного оснащення для деревообробки.
 6. Сформулюйте основні терміни та визначення, які стосуються базування заготовок в деревообробці.
 7. Види базування заготовок в деревообробці.
 8. Принципові конструкції базуючих елементів технологічного оснащення для деревообробки.
 9. Правила вибору технологічних баз в деревообробці.
 10. Коротко охарактеризуйте основні етапи розробки технологічного оснащення для деревообробки.
 11. Проаналізуйте вихідні дані до розробки пристроїв.
 12. Службове призначення пристрою.
 13. Технічне завдання на проектування пристрою.
 14. Послідовність проектування пристрою.
 15. Послідовність розробки розрахункової схеми пристрою.
 16. Етапи конструювання пристрою. Технологічні особливості виготовлення пристроїв для деревообробки.
 17. Методика техніко-економічного обгрунтування варіанту пристрою.
 18. Основні принципи встановлення заготовок у пристроях для деревообробки.
 19. Призначення, класифікація та вимоги до установчих елементів пристроїв.
 20. Установчі елементи для заготовок з плоскими базовими поверхнями.
 21. Самовстановні опори. Допоміжні опори.
 22. Установчі елементи для заготовок з зовнішніми циліндричними базовими поверхнями.
 23. Установчі елементи для заготовок з внутрішніми циліндричними базовими поверхнями. Центри.
 24. Призначення та принципова будова кондукторів.
 25. Кондуктори для свердління похилих отворів.
 26. Призначення, вимоги та конструктивні елементи корпусів технологічного оснащення для деревообробки.
 27. Проаналізуйте призначення допоміжних елементів та механізмів технологічного оснащення для деревообробки.
 28. Ділильні механізми пристроїв. Поворотні механізми пристроїв.
 29. Проаналізуйте класифікацію та призначення затискних механізмів технологічного оснащення для деревообробки.
 30. Вимоги до затискних механізмів технологічного оснащення для деревообробки
 31. Проаналізуйте вихідні дані до розрахунку затискної сили.
 32. Вибір напрямку дії та місця прикладання затискної сили.
 33. Методика побудови розрахункової схеми та отримання рівнянь для розрахунку затискної сили.
 34. Проаналізуйте конструктивні особливості та галузі застосування гвинтових затискних механізмів технологічного оснащення для деревообробки.
 35. Проаналізуйте конструктивні особливості та галузі застосування клинових затискних механізмів технологічного оснащення для деревообробки.
 36. Проаналізуйте конструктивні особливості та галузі застосування важільних затискних механізмів технологічного оснащення для деревообробки.
 37. Проаналізуйте конструктивні особливості та галузі застосування багатократних затискних механізмів технологічного оснащення для деревообробки.
 38. Проаналізуйте конструктивні особливості та галузі застосування орієнтуюче-напрямних установочно-затискних механізмів.
 39. Проаналізуйте конструктивні особливості та галузі застосування самоцентруючих установочно-затискних механізмів.
 40. Призначення, класифікація та вимоги до силових приводів технологічного оснащення для деревообробки.
 41. Проаналізуйте будову та галузі застосування пневматичних силових приводів технологічного оснащення для деревообробки.
 42. Проаналізуйте будову та галузі застосування гідравлічних силових приводів технологічного оснащення для деревообробки.
 43. Проаналізуйте будову та галузі застосування вакуумних затискачів технологічного оснащення для деревообробки.
 44. Послідовність розробки складального кресленика пристрою.
 45. Складальні пристрої, їх призначення та вимоги. Типові елементи складальних пристроїв.
 46. Методика проектування складальних пристроїв.
 47. Контрольні пристрої, їх призначення та вимоги.
 48. Методика проектування контрольних пристроїв.
 49. Технологічне оснащення, що розширює технологічні можливості деревообробного обладнання.
 50. Технологічне оснащення, що розширює технологічні можливості ручного механізованого деревообробного інструменту.

Перелік Б

 1. Навести схему універсального затискного пристрою для склеювання брусків по товщині з ручним затиском
 2. Навести схему універсального затискного пристрою для склеювання брусків по товщині з механізованим приводом затиску
 3. Запропонувати конструкцію універсального кондуктора для свердління отворів на лицьових поверхнях ДСП.
 4. Запропонувати конструкцію універсального кондуктора для свердління отворів у торцях ДСП
 5. Запропонувати конструкцію універсального кондуктора для свердління отворів у ДСП пакетами
 6. Запропонувати конструкцію універсального кондуктора для свердління отворів у торцях та лицевій поверхні ДСП
 7. Запропонувати конструкцію затискного пристрою для фрезерування поздовжнього пазу в дерев’яній заготовці (пристрій із заготовкою нерухомо закріплюється на столі верстата)
 8. Запропонувати конструкцію затискного пристрою для фрезерування поздовжнього пазу в дерев’яній заготовці (забезпечити рухомість оброблюваної заготовки, пристрій нерухомо закріплюється на столі верстата)
 9. Запропонувати конструкцію затискного пристрою для фрезерування поздовжнього пазу під кутом в дерев’яній заготовці
 10. Запропонувати конструкцію універсальної напрямної поворотної лінійки для стругання і розпилювання під кутом (призначена для закріплення на універсальному деревообробному верстаті)
 11. Запропонувати конструкцію пристрою для підвищення точності встановлення та направлення ручної електричної свердлильної машини (дрелі) відносно лицьової поверхні ДСП
 12. Запропонувати конструкцію універсального притискного пристрою для стругання дощок, брусків з можливістю регулювання залежно від висоти і ширини заготовки.
 13. Запропонувати конструкцію пристрою для з’єднання деталей (свердління отворів під кутом)
 14. Запропонувати конструкцію вакуумного пристрою для закріплення брусків 200х150х60мм для шліфування верхньої площини
 15. Запропонувати конструкцію багатомісного вакуумного пристрою для закріплення деталей з фанери розміром 200х150х10мм при нанесенні лако-фарбових покриттів на 5 боків.
 16. Запропонувати конструкцію пристрою для закріплення деталей при обробці фрезером криволінійних кромок за один установ
 17. Запропонувати конструкцію пристрою для виготовлення круглих дерев’яних прутків з використанням фрезера та електричної свердлильної машини (дрелі).
Скачати контрольні питання
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон