Системи приводів РГР

Основними завданнями розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисципліни «Системи приводів»  є ознайомлення здобувачів вищої освіти (ЗВО) з функціональним призначенням, технологічними можливостями, принциповою будовою, особливостями конструкції та експлуатації сучасних типових елементів гідравлічних (пневматичних) приводів, що використовуються в галузі механічної інженерії та інших галузях.

Розрахунково-графічна робота складається з двох частин. Перша частина РГР передбачає аналіз конструкції та функціонального призначення елементів гідравлічних приводів. Друга частина РГР передбачає аналіз конструкції та функціонального призначення елементів пневматичних приводів.

Компоненти індивідуального завдання до РГР кожен здобувач вищої освіти формує самостійно, залежно від оцінки на яку претендує при підсумковій атестації з дисципліни «Системи приводів». Індивідуальним завданням є ескізи, рисунки, схеми елементів гідравлічного та пневматичного приводів, які видає викладач. В окремих випадках індивідуальне завдання може бути запропоновано здобувачем вищої освіти особисто, але обов’язково завдання має бути пов’язане з різними елементами гідравлічних та пневматичних приводів. Особисто вибране індивідуальне завдання обов’язково погоджується в викладачем.

Вибрати завдання можна з альбомів завдань, які можна скачати тут.

Дозволяється та заохочується виконання здобувачем вищої освіти індивідуального завдання конструкторського, дослідницького або креативно-дизайнерського спрямування (конструювання, удосконалення, дослідження або дизайн елементів гідравлічних та пневматичних приводів). В такому випадку зміст такої РГР розробляється спільно з викладачем.

Детальна інформація про структуру РГР та рекомендації з оформлення та представлення розділів РГР наведено в методичних вказівках. Посилання на них нижче.

Системи приводів. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022.– 33с.

Методичні вказівки до виконання РГР
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон