Системи приводів (лабораторні)

Перелік посилань на лабораторні роботи

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи приводів» є ознайомлення з принциповою будовою, функціональним призначенням, технологічними можливостями, особливостями експлуатації та принципами роботи типових елементів сучасних гідравлічних і пневматичних приводів, що використовуються в галузі механічної інженерії.

Лабораторна робота №1. Гідравлічні насоси
Лабораторна робота №2. Гідравлічна апаратура
Лабораторна робота №3. Гідравлічні двигуни
Лабораторна робота №4. Компресори
Лабораторна робота №5. Пневматична апаратура
Лабораторна робота №6. Пневматичні двигуни
Методичні рекомендації до лабораторних робіт
Приклад оформлення лабораторної роботи
Скачати шаблон лабораторної роботи

Критерії оцінки знань студентів при виконанні лабораторних робіт

Виконання та захист кожної лабораторної роботи оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів. При цьому 60 балів отримує студент, який виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи мінімального (базового) рівня. Якщо студент не виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи мінімального (базового) рівня, він вважається таким, що не здав лабораторну роботу і не може бути атестований з дисципліни.

Студент, який прагне отримати понад 60 балів за виконання лабораторної роботи самостійно (залежно від оцінки, на яку претендує) додатково обирає кількість та вид індивідуальних завдань наведених у методичних рекомендаціях до кожної з лабораторних робіт.

Своєчасність виконання кожної лабораторної роботи стимулюється за рахунок застосування коефіцієнта своєчасності КСВ, на який множиться кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторної роботи. Значення коефіцієнта своєчасності наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Значення коефіцієнта своєчасності КСВ

Період протягом якого виконано і захищено роботу КСВ
В період до наступної лабораторної роботи 1,5
Від 2 до 3 (включно) тижнів після лабораторної роботи 1,4
Від 3 до 4 (включно) тижня після лабораторної роботи 1,3
Від 4 до 5 (включно) тижня після лабораторної роботи 1,2
Від 5 до 6 (включно) тижня після лабораторної роботи 1,1
Пізніше 6 тижня, до екзаменаційної консультації (заліка) 1,0

Сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторних робіт визначається за формулою:

Системи приводів (лабораторні)

де Ві – кількість балів, отриманих за виконання кожної лабораторної роботи;

і – порядковий номер лабораторної роботи;

n – кількість лабораторних робіт, що виконуються протягом семестру;

КСВ1…КСВi – коефіцієнти своєчасності виконання кожної лабораторної роботи.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 1 из 5 )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон